Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Kadrowego Renata Wojciechowska

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

§1 Postanowienia Ogólne:

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przekazanych w celu możliwości korzystania z usług Centrum Kształcenia Kadrowego Renata Wojciechowska.

2. Administratorem danych gromadzonych za pomocą strony internetowej jest Centrum Kształcenia Kadrowego Renata Wojciechowska, ul. Wolności 44/25, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221198475.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: ckk.szkolenia@vp.pl

§2 Dane osobowe:

1. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego, gromadzone i przetwarzane są w celach związanych z działalnością Centrum Kształcenia  Kadrowego Renata Wojciechowska, w tym:

a) w celu realizacji usługi szkoleniowej, po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego od Użytkownika,

b) w celu kontaktu z osobą zgłaszającą podjęcia chęci współpracy z Centrum Kształcenia Kadrowego Renata Wojciechowska,

c) w celu kontaktu z osobą zgłoszoną na szkolenie w celach organizacyjnych, w tym dostarczenia materiałów szkoleniowych, faktur, itp.

c) w celach marketingowych po nawiązaniu współpracy, m.in. przekazania informacji o planowanych szkoleniach,

d) w celu monitorowania sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego, dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania strony.

f) w celach statystycznych, m.in. dla monitorowania odwiedzających serwis. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji usługi szkoleniowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowad brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.

3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

5. Administrator danych nie będzie przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, a w celach archiwalnych przez okres nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do:

- dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania,
- prawo przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3 Ciasteczka cookies:

1.Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

2. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cockies w celach personalizacji serwisu dla potrzeb Klienta, m.in. w celu:

a) wykorzystania do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) zapewnienia bezpieczeostwa, zapobiegania nadużyciom,
c) zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu,
d) „zapamiętania” wybranych przez użytkownika ustawieo i personalizację interfejsu użytkownika.

3. W każdej chwili można zrezygnowad z obsługi plików cookies wyłączając je w przeglądarce internetowej.

§4 Postanowienia końcowe:

1. Centrum Kształcenia Kadrowego Renata Wojciechowska zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej.rywatności