• slide6
  • slajd2
  • slide10

Szkolenia, coaching i warsztaty

CENTRUM KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która zrodziła się z miłości do szkoleń oraz pasji jej pomysłodawców. 

Centrum Kształcenia Kompetencji posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako placówka kształcenia ustawicznego. Jest zatem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto jest wpisana do Rejestru Insytucji Szkoleniowych. 

Aktualnie CKK odpowiada na wszelkie potrzeby klientów, organizując różnorodne szkolenia- zarówno otwarte, jak i zamknięte, miękkie oraz twarde, kompetencyjne, doskonalące i zawodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy wielu osób o różnych osobowościach, umiejętnościach i zainteresowaniach. Stawiamy na  jak największą indywidualność naszego zespołu, który jednak realizuje wspólną dewizę pracy i życia z pasją. To właśnie dlatego udaje się nam uwzględniać wyjątkowość uczestników naszych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.  Jeśli nie mamy w niej tego, co mogłoby Państwa interesować, zapraszany do kontaktu oraz nadsyłania propozycji nowych szkoleń.